Lokomotiva Rakovník

Lokomotiva Rakovník

Úvodní stránka

TJ Lokomotiva Rakovník, z.s. v současné době sdružuje 15 klubů a oddílů. S celkovým počtem 980 členů všech věkových kategorií. Část z nich má sportovní zázemí v rakovnické sokolovně, část má vlastní sportoviště. Sportovci TJ Lokomotiva dosahují úspěchy na republikové i mezinárodní úrovni, řada z nich sportuje pro radost z pohybu. Rakovnická sokolovna byla v roce 2017 jako jediná svého druhu v České republice zařazena mezi Národní kulturní památky. Tento historický objekt je vlastnictvím města Rakovník, jeho provozovatelem je právě TJ Lokomotiva.

Díky soustavné a pravidelné finanční podpoře Města Rakovník na sportovní činnost i jednorázové sportovní akce klubů a oddílů TJ Lokomotiva Rakovník se nám daří reprezentovat město nejen na extraligové a ligové republikové úrovni, ale i na poli mezinárodním. Stejně tak se i díky podpoře Města Rakovník daří vést děti a mládež k všestrannosti a zájmu o různé druhy sportů a aktivnímu využívání volného času. Poděkování patří všem, kteří se jako trenéři, cvičitelé i funkcionáři klubů a oddílů o tuto všestrannou činnost zajímají a věnují jí svůj čas a energii.